Atatürk ve Sanat

Bir milleti meydana getiren unsurların başında, dil, tarih ve kültür birliği gelmektedir. Bu unsurlar içerisinde en önemli yeri kültür tutmaktadır. Kültür bir milletin geçmişi ile geleceği arasında köprü olan, geçmişten getirdiği birikimleri geleceğe aktaran bir unsur olması bakımından da ayrıca önemlidir. Kültür kavramı ile yüzlerce tarif yapılmaktadır. Bunlar içerisinde kültürün en genel tarifi “Bir milletin bütün hayatını ilgilendiren her şey. “İşte bu her şey içerisinde sanat ilk sıralarda yer alır.

Atatürk

Mustafa Kemal ATATÜRK, sanatı çok seven ve sanatçılara değer veren ve destekleyen bir devlet adamıdır. Kendisi tiyatro, edebiyat, heykeltıraş, mimari, resim, müzik gibi sanatın bütün dallarıyla ilgilendiği gibi bu konuda desteğini de asla esirgememiştir. Atatürk, Çankaya Köşkünde sanatçıları ağırlayan ve onlarla sohbetler ederek bilgilerini paylaşan kişiliği ile her daim sanata verdiği değerin altını çizmiştir. Sanatçı onun gözünde her zaman ayrı bir yere sahiptir.  “Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür” sözleri ile de bunu ifade etmiştir. Sanatın, toplumda ilerlemesini ve önemini ise şu sözleriyle belirtmiştir; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir,” “Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felâkete mahkûmdur,” “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.” “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”

Lider olmak bir sözüyle veya bir işaretiyle kitleleri peşinden sürüklemek, çok büyük zaferlere imza atmak her insana mahsus bir durum değildir. Mustafa Kemal Atatürk, yok olmak üzere olan bir ulusu yeniden şaha kaldırarak, ona gerçek kimlik ve kişiliğini kazandırması bakımından tarihin yetiştirdiği en büyük liderler arasında ilk sırayı alır. “Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır” dedigin günden beri milletimiz dünyanın neresinde olursa olsun ısığa yürümekten vazgeçmeyecektir. Bu bağlamda Turquoise Organisation Swiss olarak buna zemin oluşturmanın onurunu taşıyoruz. Sanatsız kalma İsviçre..